Stavíme zázemí – pracovní název „škola“ (do 2022)

  

 Název projektu - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO SH SLAVONICE

Registrační číslo projektu (MS2014+) - CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018266

PUBLICITA SHS   

 

...protože o dědictví se musíme starat.

 

vize – vytvoření prostředí, ve kterém bude fungovat přímý vztah k práci na živých zakázkách

cíl - zachování a obnova paměti místa, vědomí dobře odvedené práce

spolufinancování – Ministerstvo průmyslu a obchodu, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)